Jag utför översättningar efter förfrågan.

Översätter från franska till svenska och vice versa.